MENU
edus­kun­ta­ryhmä

edus­kun­ta­ryhmä


Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

Julkaistu: 23.08.2016 Uncategorized

Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raas­sina

Julkaistu: 23.06.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Julkaistu: 17.04.2016 Uncategorized

Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu: 11.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Julkaistu: 10.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

Julkaistu: 31.08.2015 Uncategorized

Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 16.09.2014 Uncategorized

Sato­nen: Emme voi sulkea silmiä Ukrai­nalta emmekä talous­ti­lan­teelta

Julkaistu: 18.08.2014 Uncategorized