• FI
 • SV
 • MENU
  edus­kun­ta­ryhmä

  edus­kun­ta­ryhmä


  Edus­kun­ta­ryhmä Turkuun ja Saloon

  Julkaistu: 23.08.2016 Uncategorized

  Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raas­sina

  Julkaistu: 23.06.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

  Julkaistu: 17.04.2016 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

  Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

  Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

  Julkaistu: 11.02.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

  Julkaistu: 10.09.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

  Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seensa Hämee­seen

  Julkaistu: 31.08.2015 Uncategorized

  Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 16.09.2014 Uncategorized

  Sato­nen: Emme voi sulkea silmiä Ukrai­nalta emmekä talous­ti­lan­teelta

  Julkaistu: 18.08.2014 Uncategorized