Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu – kokoomus.fi
MENU
Tag: Arto Satonen

Tag: Arto Satonen


Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu

Julkaistu: 31.05.2018 Työ

Arto Satonen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Julkaistu: 24.03.2013 Julkaisut

Arto Satonen: Kotimainen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu: 10.03.2013 Julkaisut

Arto Satonen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoiman ulkopuo­lella?

Julkaistu: 02.03.2013 Julkaisut

Arto Satonen: Maaseudun kehittämis­tuissa arvokas voitto Suomelle

Julkaistu: 09.02.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi