• FI
 • SV
 • MENU
  Arto Sato­nen

  Arto Sato­nen


  Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

  Julkaistu: 31.05.2018 Työ

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man

  Julkaistu: 03.06.2016 Työ

  Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

  Julkaistu: 24.03.2013 Julkaisut

  Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

  Julkaistu: 10.03.2013 Julkaisut

  Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

  Julkaistu: 02.03.2013 Julkaisut

  Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

  Julkaistu: 09.02.2013 Julkaisut

  Arto Sato­nen: Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuus takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non ja mahdol­lis­taa metsien käytön lisään­ty­mi­sen

  Julkaistu: 16.03.2011 Ohjelmatyö