• FI
 • SV
 • MENU
  Arto Sato­nen

  Arto Sato­nen


  Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

  Julkaistu: 12.01.2012 Uncategorized

  Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

  Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

  Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

  Julkaistu: 03.03.2011 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Tili­mal­lilla ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan kannus­tin

  Julkaistu: 14.12.2010 Uncategorized

  Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

  Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

  Sato­nen: Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen

  Julkaistu: 23.05.2009 Uncategorized