• FI
 • SV
 • MENU
  Arto Sato­nen

  Arto Sato­nen


  Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

  Julkaistu: 09.11.2014 Uncategorized

  Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 16.09.2014 Uncategorized

  Sato­nen: Emme voi sulkea silmiä Ukrai­nalta emmekä talous­ti­lan­teelta

  Julkaistu: 18.08.2014 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Telak­ka­rat­kaisu turvaa suoma­lai­sen laivan­ra­ken­ta­mi­sen jatku­mi­sen

  Julkaistu: 04.08.2014 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Yhdessä saavu­te­tulla sote-ratkai­sulla turva­taan palve­lut

  Julkaistu: 25.06.2014 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Pien­ten yritys­ten käyt­tä­mi­nen pank­keina ei ole oikeu­den­mu­kaista

  Julkaistu: 21.02.2014 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

  Julkaistu: 11.12.2013 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

  Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

  Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

  Julkaistu: 31.10.2013 Uncategorized

  Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Viina­ral­lin kehi­tystä seurat­tava tarkasti

  Julkaistu: 24.10.2013 Uncategorized