MENU
Arto Sato­nen

Arto Sato­nen


Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

Julkaistu: 13.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Arto Sato­nen: Kokoo­mus tekee hartia­voi­min töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteu­tu­mi­seksi

Julkaistu: 02.03.2016 Uncategorized

Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu: 02.12.2015 Uncategorized

Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Julkaistu: 18.12.2014 Uncategorized