Ryhmä­pu­heen­johtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pimus etenee vihdoin – kokoomus.fi
MENU
Tag: Arto Satonen

Tag: Arto Satonen


Ryhmä­pu­heen­johtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pimus etenee vihdoin

Julkaistu: 13.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen Arto Satonen: Kokoomus tekee hartia­voimin töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muksen toteu­tu­mi­seksi

Julkaistu: 02.03.2016 Uncategorized

Arto Satonen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vastuu

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua

Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen Satonen: Halli­tuksen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu: 02.12.2015 Uncategorized

Satonen: Paikal­lisen sopimisen esityk­sillä lisää työtä ja luotta­musta

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Satonen: Uudis­tukset tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Satonen: Halli­tuksen on nyt otettava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Satonen: Poliisien mahdol­li­suudet selvittää rikoksia vaarassa

Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

Arto Satonen: Maalais­jär­jellä jätevedet kuntoon!

Julkaistu: 18.12.2014 Uncategorized

Kokoomus.fi