• FI
 • SV
 • MENU
  Antti Häkkä­nen

  Antti Häkkä­nen


  Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

  Julkaistu: 10.02.2019 Terveys Turvallisuus

  Puolue­ko­kous valitsi puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

  Julkaistu: 10.06.2018 Tiedote

  Antti Häkkä­nen: Asun­to­po­li­tii­kan rooli merkit­tävä työl­li­syy­dessä

  Julkaistu: 14.07.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Tapani Mäki­nen oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen on Kokoo­muk­sen ehdo­kas oikeus­mi­nis­te­riksi

  Julkaistu: 27.04.2017 Julkaisut Politiikka

  Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 21.2.2017

  Julkaistu: 21.02.2017 Julkaisut Politiikka Puheet