Puolue­kokous valitsi puolueen varapu­heen­joh­tajat ja puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan – kokoomus.fi
MENU
Tag: Antti Häkkänen

Tag: Antti Häkkänen


Puolue­kokous valitsi puolueen varapu­heen­joh­tajat ja puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan

Julkaistu: 10.06.2018 Tiedote

Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä

Julkaistu: 14.07.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Tapani Mäkinen oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Lauri Kosken­tausta oikeus­mi­nisteri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Kansan­edustaja Antti Häkkänen on Kokoo­muksen ehdokas oikeus­mi­nis­te­riksi

Julkaistu: 27.04.2017 Julkaisut Politiikka

Kokoo­muksen ryhmäpuhe 21.2.2017

Julkaistu: 21.02.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

Kokoomus.fi