Kokoo­muksen Virolainen: Suomi tarvitsee osaamis­oh­jelman – kokoomus.fi
MENU
Tag: Anne-Mari Virolainen

Tag: Anne-Mari Virolainen


Kokoo­muksen Virolainen: Suomi tarvitsee osaamis­oh­jelman

Julkaistu: 13.04.2015 Uncategorized

Anne-Mari Virolainen: Lähisuh­de­vä­ki­vallan torju­miseen panos­tusta

Julkaistu: 27.01.2015 Uncategorized

Virolainen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmisten erilai­suuden arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu: 28.11.2014 Uncategorized

Anne-Mari Virolainen: EU:n uudet ilmasto- ja energia­linjat vahvasti järki­vihreät

Julkaistu: 25.10.2014 Uncategorized

Virolainen ja Sarkomaa: Vapaa­eh­tois­hoidon resur­sointi kriit­tinen kysymys päihdeäitien hoidossa

Julkaistu: 04.11.2013 Uncategorized

Virolainen ja Satonen: Pidemmät työurat turvaavat hyvin­vointia

Julkaistu: 31.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen Mäkelä ja Virolainen: Julkisten palve­luiden laatu ei saa olla salaisuus

Julkaistu: 20.10.2013 Uncategorized

Virolainen: Korkea­kou­lujen aloitus­paikkoja voitava lisätä harki­tusti

Julkaistu: 18.10.2013 Uncategorized

Sarkomaa, Toivakka ja Virolainen: Ruotsin mallin selvit­tä­minen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryhmän toimek­siantoon

Julkaistu: 03.10.2013 Uncategorized

Satonen ja Virolainen: Byrokratia ei saa tulla nuorten työllis­ty­misen tielle

Julkaistu: 01.10.2013 Uncategorized

Kokoomus.fi