• FI
 • SV
 • MENU
  Anne-Mari Viro­lai­nen

  Anne-Mari Viro­lai­nen


  Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Suomi tarvit­see osaa­mis­oh­jel­man

  Julkaistu: 13.04.2015 Uncategorized

  Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

  Julkaistu: 27.01.2015 Uncategorized

  Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

  Julkaistu: 28.11.2014 Uncategorized

  Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

  Julkaistu: 25.10.2014 Uncategorized

  Viro­lai­nen ja Sarko­maa: Vapaa­eh­tois­hoi­don resur­sointi kriit­ti­nen kysy­mys päih­deäi­tien hoidossa

  Julkaistu: 04.11.2013 Uncategorized

  Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

  Julkaistu: 31.10.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

  Julkaistu: 20.10.2013 Uncategorized

  Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

  Julkaistu: 18.10.2013 Uncategorized

  Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

  Julkaistu: 03.10.2013 Uncategorized

  Sato­nen ja Viro­lai­nen: Byro­kra­tia ei saa tulla nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tielle

  Julkaistu: 01.10.2013 Uncategorized