Nimitys- ja suosi­tus­kirjeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi – kokoomus.fi
MENU
Tag: Alexander Stubb

Tag: Alexander Stubb


Nimitys- ja suosi­tus­kirjeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 17.10.2018 EU

Stubb: Kokoomus on puolue, joka on muuttuvan maailman puolella

Julkaistu: 14.05.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen ohjel­matyö uudistuu - tule mukaan vaikut­tamaan!

Julkaistu: 27.04.2016 Programarbete

Stubb: Halli­tuksen työlli­syys­toimia jatketaan – yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkai­sevia talous­pää­töksiä lähiviik­koina

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Stubb: Yhteis­kunnan uudis­ta­minen ei ole helppoa mutta käänne on tehtävä

Julkaistu: 05.03.2016 Uncategorized

Puheen­johtaja Stubbin puhe Kokoo­muksen Eurooppa-tilai­suu­dessa

Julkaistu: 29.02.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkaiseva kevät halli­tuksen tavoit­teiden saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.01.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parempaan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi