MENU
Alexan­der Stubb

Alexan­der Stubb


Nimi­tys- ja suosi­tus­kir­jeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 17.10.2018 EU

Stubb: Kokoo­mus on puolue, joka on muut­tu­van maail­man puolella

Julkaistu: 14.05.2016 Uncategorized

Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Stubb: Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei ole help­poa mutta käänne on tehtävä

Julkaistu: 05.03.2016 Uncategorized

Puheen­joh­taja Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen Eurooppa-tilai­suu­dessa

Julkaistu: 29.02.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.01.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parem­paan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Alex Stub­bin Snell­man-säätiön puhe suorana lähe­tyk­senä

Julkaistu: 15.12.2015 Uncategorized