Samlingspartiet i Europarlamentet

Samlingspartiet har tre europaparlamentariker: Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen och Petri Sarvamaa.

Samlingspartiets europaparlamentariker är medlemmar i Europeiska folkpartiets och Europademokraternas grupp, den största och mest inflytelserika gruppen i Europaparlamentet.

EU-medlemskapet ger finländarna möjlighet att påverka utvecklingen i Europa. Samlingspartiet vill utveckla EU enligt sin ideologi: slöseri, onödig byråkrati och fabricering av direktiv skall gallras – EU skall göras mer öppet, demokratiskt och människonära. Samlingspartiets europarlamentariker önskar flytta beslutfattandet närmare människan – parlamentet är EU:s enda organ som européerna har valt genom allmänna och lika val.

Den gemensamma hemsidorna för Samlingspartiets europaparlamentariker (på finska): http://www.kokoomusmepit.eu/