Samlingspartiet är ett värdeparti

Samlingspartiet är ett center-högerinriktat folkparti. Partiet ser som sin uppgift att förbättra varje människas ställning och välfärd samt att utveckla samhället.

Samlingspartiets ideologi bygger på frihet, ansvar och demokrati, en möjligheternas jämställdhet, bildning, uppmuntran, tolerans och omsorg. Fokus ligger på att uppnå balans mellan frihet och ansvar och att främja individuell strävan och entreprenörskap. Samlingspartiet stödjer den demokratiska utvecklingen och medborgarnas delaktighet i det samhälleliga beslutsfattandet.

Att framhäva närkretsens ansvar, stödja den etiska värdegrunden och fördjupa diskussionen kring den är centrala element i den samlingspartistiska ideologin. Kärleken till fosterlandet anknyter på ett naturligt sätt till aktiv internationalisering och global ansvarsfullhet.

Samlingspartiet är också ett aktivt och öppet reformparti. Samlingspartiet tar fördomsfritt nya initiativ när det gäller att bygga upp framtiden och söka lösningar på missförhållanden i samhället.

Läs mer om detta i Samlingspartiets principprogram.