Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Transat­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete – kokoomus.fi
MENU
Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Transat­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Parti­le­darna Orpo och Kinberg Batra: Transat­lan­tiska förbin­del­serna kräver mer arbete

Julkaistu: 30.11.2016 Säkerhet Utrikespolitik

Modera­ternas parti­ledare Anna Kinberg Batra och finska Samlings­par­tiets Petteri Orpo tror på fortsatt starka relationer mellan de nordiska länderna, Europa och USA.

Orpo och Kinberg Batra träffades på onsdagen i Helsingfors.

“Vi måste visa aktivare än förr att vårt transat­lan­tiska samarbete har fördelar för båda parter, oavsett om det gäller ekonomi eller säkerhet”, säger Orpo.

“Sverige, Finland och hela Europa har viktiga roller framåt, inte minst när det gäller säker­heten i och runt Östers­jö­området. Att jag förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap är ingen hemlighet, och den frågan känns än mer angelägen i dessa tider. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra, bilateralt och multi­la­teralt. Samar­betet med både Finland och Nato är mycket viktigt”, säger Anna Kinberg Batra.

Parti­le­darna disku­terade även den europeiska situa­tionen i ljuset av Brexit och ett antal framtida val.

“Vi lever i en orolig omvärld och många människor är missnöjda med utvecklingen. EU måste bli bättre, men att undergräva EU:s enighet är dock inte lösningen och skulle inte gynna någon av medlemss­ta­terna. Finland och Sverige ett välfun­ge­rande EU som levererar. Det är vi beredda att arbeta hårt för, säger parti­le­darna.”

Samlings­partiet och Modera­terna har ett tätt samarbete. Kinberg Batra är den första parti­le­daren som Orpo inbjöd till Finland som Samlings­par­tiets ordfö­rande.


Kokoomus.fi