Distrikt­sor­ga­ni­sa­tioner – kokoomus.fi
MENU
Distrikt­sor­ga­ni­sa­tioner

Distrikt­sor­ga­ni­sa­tioner

Distrikt­sor­ga­ni­sa­tioner

I samlings­partiet finns det 13 distriks­tor­ga­ni­sa­tioner som tillsammans med lokalfö­re­ningar gör politik på varsin området. Här hittar du kontak­tin­for­mation:

Det är lätt att bekanta sig med samlings­partiet, det tar bara ett besök i något evenemang

Samlings-partiet i Helsingfors

Samlings-partiet i Nyland

Samlings-partiet i Egentliga Finland

Samlings-partiet i Satakunta

Samlings-partiet i Mellersta Finland

Samlings-partiet i Tavastland

Samlings-partiet i Öster­botten

Samlings-partiet i Birkaland

Samlings-partiet i Norra Öster­botten

Samlings-partiet i Kajanaland

Samlings-partiet i Sydöstra Finland

Samlings-partiet i Lappland

Samlings-partiet i Savolax-Karelen

Kokoomus.fi