• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Samlings­par­tiet i din region

  Samlings­par­tiet i din region

  Samlings­par­tiet i din region

  I samlings­par­tiet finns det 13 distrikst­or­ga­ni­sa­tio­ner som till­sam­mans med lokal­för­e­ningar gör poli­tik på varsin områ­det. Här hittar du kontak­tin­for­ma­tion:

  Det är lätt att bekanta sig med samlings­par­tiet, det tar bara ett besök i något evene­mang

  Samlings-partiet i Helsing­fors

  Samlings-partiet i Nyland

  Samlings-partiet i Egent­liga Finland

  Samlings-partiet i Sata­kunta

  Samlings-partiet i Mellersta Finland

  Samlings-partiet i Tavast­land

  Samlings-partiet i Öster­bot­ten

  Samlings-partiet i Birka­land

  Samlings-partiet i Norra Öster­bot­ten

  Samlings-partiet i Kaja­na­land

  Samlings-partiet i Sydöstra Finland

  Samlings-partiet i Lapp­land

  Samlings-partiet i Savo­lax-Kare­len