Janne Sankelo

Janne Sankelo är Samlingspartiets vice ordförande. Janne har en lång lärarkarriär bakom sig och frågor som gäller ungdomar står honom nära. Som den österbottning han är räds han inte tufft arbete, och på partikongressen sommaren 2012 valdes han till Samlingspartiets vice ordförande. Janne har jordbruk som bisyssla och på fritiden sysslar han med fotboll och läsning.


  • Född: 1967
  • Hemort: Kauhava
  • Utbildning: pedagogie magister, Åbo universitet 1993
  • Militär grad: översergeant
  • Webbplats
  • Facebook