Detta är Samlingspartiet

Samlingspartiet är ett starkt värdeparti som vill utveckla Finland under ansvarsfulla former. Vi tror på den enskilda individen och på ansvar och frihet. Vi vill bygga upp en ?bättrefärdsstat? där var och en har möjlighet till framgång i livet och där man tar hand om de svagare.

Samlingspartiet är en folkrörelse

Samlingspartiet är mycket mer än bara riksdagsledamöter, ministeriet och meppar ? vi är en folkrörelse. Det finns fler än 40 000 av oss i Finland, mellan Hangö och Utsjoki. Vi gör alla små vardagliga ting på vårt eget sätt. Samlingspartiet är en ideologisk hobby där man ständigt lär sig nytt! För vissa innebär detta att påverka på möten, för andra handlar det om talkoarbete vid olika evenemang ute på fältet.

Samlingspartiet i riksdagen

I riksdagsvalet våren 2015 fick Samlingspartiet 37 riksdagsledamöter. Vi är riksdagens tredje största parti. Samlingspartiet vill utveckla den finländska välfärdsstaten genom ansvarsfull politik. I riksdagen är Samlingspartiet med om att stifta lagar som syftar till ett uppmuntrande, civiliserat och tolerant samhälle som bryr sig om. Samlingspartiet anser att Finland inte kan förändras enbart genom lagstiftning utan att vi på det hela taget behöver tänka i nya, inspirerande banor.

Ledamöter

Samlingspartiet är ett internationellt parti

Samlingspartiet är ett internationellt parti som vill öka rättvisan i världen. Via våra internationella relationer arbetar vi för demokrati, mänskliga rättigheter och en fri marknadsekonomi i olika stater och internationella samfund. Vi är bekymrade över klimatförändringen, över hur maten och vattnet ska räcka till och hur miljön ska kunna skyddas mot föroreningar.

Samlingspartiet arbetar aktivt för att göra Finland mer öppet, internationellt och framgångsrikt. Den europeiska integrationen har fört med sig flera fördelar än nackdelar, något som vi kanske ibland förbiser. Ett starkt EU ligger i varje finländares intresse. Därför vill Samlingspartiet målmedvetet utveckla EU i en för finländarna förnuftig riktning.

I Europeiska unionens parlament har Samlingspartiet tre meppar – Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa och Henna Virkkunen. Samlingspartiet är Finlands största europarti.