Engagera dig – kokoomus.fi
MENU
Tee vaalimateriaalia itse Gredissä :)
Tutustu kokoomuksen arvoihin
Lue tästä

Engagera dig

Vi tycker att i Finland man ska få göra.

Vi vill att man får göra och det är möjligt att lyckas i Finland. Det innehåller tanken om att man får också misslyckas.

Vi tror att  finländare är intres­serad om gemen­samma saker. Därför vill vi ha dig med! Du är välkommen att bygga ett land där man får göra!

Tycker du det låter intressant? Kom med, bli medlem! Som medlem får du chansen att påverka på politiken och ta del i Samlings­partiet nätverk. Du kan även hitta vänner för livet!

Brand
book & material

Gredi-material-banken

Ohjel­matyö & verkostot

Bli medlem

Ge feedback

Parti-kongress

EU-valet

Försam-lings­valet

Kokoomus.fi