Dokumentarkiv

Vilka mål hade Samlingspartiet satt upp för riksdagsvalet 2011? Och hur var det år 1922? Hur tar Samlingspartiet ställning i kommunalpolitiken? Vad har Samlingspartiet för stora mål? Vilka linjer har Samlingspartiets riksdagsgrupp dragit upp i sina rapporter?

Dokumentarkivet är en samling politiska program, rapporter och publikationer med anknytning till Samlingspartiet. I samarbete med Borgerliga Arbetets Arkiv införs nya och gamla dokument i arkivet, så att de blir tillgängliga för alla i digital form.

Gå till Dokumentarkivet

Mer material från Borgerliga Arbetets Arkiv

Borgerliga Arbetets Arkiv samlar och arkiverar material från Nationella Samlingspartiet r.p., från partiets riksdagsgrupp samt från medlemsförbunden och fristående förbund. Arkivet fungerar som partiets centralarkiv. Även material från stiftelser som s.a.s. står nära partiet arkiveras i Borgerliga Arbetets Arkiv. Arkivet står under Riksarkivets tillsyn och samarbetar med andra privata centralarkiv.

Här förvaras även personarkiv och ett omfattande bildarkiv. Fotografier ur tidskriften Nykypäivä utgör det största bildarkivet. Även företagarföreningarna Helsingin Yrittäjät ry, Espoon Yrittäjät ry och Vantaan Yrittäjät ry samt Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry arkiverar material i Borgerliga Arbetets Arkiv.

Arkivet innehåller material ända från år 1906 till nutid. Förutom analogt arkivmaterial har forskare tillgång till digitalt material.

Arkivet omfattar även:

 • Ett bildarkiv
  • Fotografier på personer
  • Fotografier från partiets, kretsarnas och lokalföreningarnas evenemang
  • Fotografier med anknytning till val
  • Fotografier som arkiverats enligt sökord
 • Smalfilmer och videoinspelningar (ca 500 st.)
 • Ljudinspelningar (över 1 500 st.)
  • Intervjuer
  • Inspelningar från partistämmor, -fullmäktige- och styrelsemöten
 • Material från kretsorganisationerna
 • Material från lokalföreningarna
 • Material från pensionsföreningen Kansallinen Senioriliitto ry och Kansallinen Kulttuuriliitto
 • Protokoll från stiftelsen Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö från och med år 1924
 • Över 1 500 valaffischer och övriga affischer
 • Omfattande samlingar tidningsurklipp
 • Tidskrifter publicerade av samlingspartistiska organisationer
  • (Nykypäivä, Suomen Nainen, Nuori Oikeisto m.fl.).

Mottagning av material för arkivering

Arkivet tar emot material både från föreningar och från privatpersoner. Avtal om överlåtelse av materialen ingås i enlighet med överlåtarens önskemål.

Hur får man tillgång till arkiverat material?

I Borgerliga Arbetets Arkiv kan dokument i original i huvudsak undersökas på ort och ställe i forskarsalen (se kontaktuppgifterna till Borgerliga Arbetets Arkiv). Du kan också höra dig för om möjligheten att beställa material (endast material på mikrofilm) på lån t.ex. till ett bibliotek eller till en enhet inom arkivväsendet. Material ges inte ut för hemlån.

Närmare uppgifter om villkoren och priserna för fjärrlån samt hur du gör beställningen lämnas av arkivpersonalen.

Borgerliga Arbetets Arkiv digitaliserar kontinuerligt dokument för kundernas bruk. En del av det digitala materialet har också överförts till den virtuella forskarsalen på http://arkisto.kokoomus.net. Den virtuella forskarsalen är en online-tjänst för arkivets kunder. Kunder som har ansökt om tillstånd att anlita tjänsten kan forska i det digitala arkivmaterialet via internet. Mer information om den virtuella forskarsalen.