Avaa/sulje valikko
Distrikts­or­ga­ni­sa­tio­ner

Distrikts­or­ga­ni­sa­tio­ner

Distrikts­or­ga­ni­sa­tio­ner

I samlings­par­tiet finns det 13 distrikst­or­ga­ni­sa­tio­ner som till­sam­mans med lokal­för­e­ningar gör poli­tik på varsin områ­det. Här hittar du kontak­tin­for­ma­tion:

Det är lätt att bekanta sig med samlings­par­tiet, det tar bara ett besök i något evene­mang

Samlings-partiet i Helsing­fors

Samlings-partiet i Nyland

Samlings-partiet i Egent­liga Finland

Samlings-partiet i Sata­kunta

Samlings-partiet i Mellersta Finland

Samlings-partiet i Tavast­land

Samlings-partiet i Öster­bot­ten

Samlings-partiet i Birka­land

Samlings-partiet i Norra Öster­bot­ten

Samlings-partiet i Kaja­na­land

Samlings-partiet i Sydöstra Finland

Samlings-partiet i Lapp­land

Samlings-partiet i Savo­lax-Kare­len