• FI
 • SV
 • MENU

  Val


  Samlings­par­tiets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

  02.05.2019 Bildning EU Hälsa Kultur Miljö Säkerhet Utrikespolitik Val

  Samlings­par­ti­ets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

  16.04.2019 EU Val

  Samlings­par­ti­ets riks­dags­vals­pro­gram 2019: Vi tror på Finland

  28.02.2019 Val

  Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

  Bildning Miljö Val

  Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

  Ekonomi Kultur Miljö Val

  Valtema: God ålder­dom

  Bildning Hälsa Kultur Val

  Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

  Bildning Kultur Val

  Valtema: Mer välfärd

  Arbete Bildning Ekonomi Val

  Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

  Bildning Ekonomi Val

  Toivo­tal­koot 17.11.

  26.10.2018 Val