• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Miljö


  Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

  06.11.2019 Miljö Politik

  Varti­ai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

  Miljö Yleinen

  Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

  02.05.2019 Bildning EU Hälsa Kultur Miljö Resolution Säkerhet Val
  Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

  Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

  28.02.2019 Bildning Miljö Val
  Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen

  Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

  Ekonomi Kultur Miljö Val

  Petteri Orpo: EU should be the leader of sustai­nable deve­lop­ment

  08.11.2018 Ekonomi EU Miljö Tal

  Petteri Orpo: Climate change is the defi­ning chal­lenge of our time

  25.10.2018 Miljö Tal