• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Bildning


  Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

  02.05.2019 Bildning EU Hälsa Kultur Miljö Resolution Säkerhet Val
  Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

  Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

  28.02.2019 Bildning Miljö Val
  Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit

  Valtema: God ålder­dom

  Bildning Hälsa Kultur Val
  Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus

  Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

  Bildning Kultur Val
  Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus

  Valtema: Mer välfärd

  Arbete Bildning Ekonomi Val

  Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

  Bildning Ekonomi Val