• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Artiklar


  Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes

  18.11.2019 EU

  Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

  06.11.2019 Miljö Politik

  Varti­ai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

  Miljö Yleinen

  Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

  06.06.2019 Politik

  Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

  27.05.2019 EU Val

  Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

  02.05.2019 Bildning EU Hälsa Kultur Miljö Resolution Säkerhet Val

  Samlings­par­ti­ets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

  16.04.2019 EU Val

  Samlings­par­ti­ets riks­dags­vals­pro­gram 2019: Vi tror på Finland

  28.02.2019 Resolution Val
  Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

  Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

  Bildning Miljö Val
  Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen

  Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

  Ekonomi Kultur Miljö Val