• FI
 • SV
 • MENU
  Nyhetsarkiv enligt tema:
 • Ei kategorioita
 • Juttuarkisto julkaisuvuoden mukaan:
 • 2019
 • 2018
 • 2016
 • Artiklar


  Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

  06.06.2019 Politik

  Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

  27.05.2019 EU Val

  Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

  02.05.2019 Bildning EU Hälsa Kultur Miljö Resolution Säkerhet Val

  Samlings­par­ti­ets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

  16.04.2019 EU Val

  Samlings­par­ti­ets riks­dags­vals­pro­gram 2019: Vi tror på Finland

  28.02.2019 Resolution Val
  Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

  Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

  Bildning Miljö Val
  Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen

  Valtema: Livs­kraf­tiga städer och möjlig­he­ter för hela landet

  Ekonomi Kultur Miljö Val
  Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit

  Valtema: God ålder­dom

  Bildning Hälsa Kultur Val
  Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus

  Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

  Bildning Kultur Val
  Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus

  Valtema: Mer välfärd

  Arbete Bildning Ekonomi Val