MENU
Samlings­partiet fyller 98 år!

Samlings­partiet fyller 98 år!

Julkaistu: 09.12.2016 Uncategorized
“Foster­landet är inte detsamma som det var femtio år sedan. Detta gäller också Samlings­partiet. Dess färre kan hoppas att dagens Samlings­partiet är detsamma som den är imorgon.”
Dessa ord uttrycktes femtio år sedan av dåvarande Samlings­par­tiets parti­ledare Juha Rihtniemi. Partiet hade nått 50-års ålder.
 
Samlings­partiet fyller hundra år om två år, den 9.12.2018. Fortfa­rande ligger visdomen i hans ord. Finland har förän­drats mycket under femtio år, även mer inom hundra. Partiet kan inte mer speglas mot tiden då det grundades.
 
Helsingfors Gamla Studenthus var platsen för Samlings­par­tiets konsti­tue­rande sammanträde. Alla finländare som deltog i sammant­rädet ville föra foster­landet mot en framtid där alla kan leva anständigt liv. Partiets grund­läg­gande värden var idéer om bildning och patriotism. Redan då hade partiet flera grundidéer och var en samling av olika tänkare.
 
Samlings­partiet idag är ett moderat, borgerligt folkparti, som vill se att samhället utvecklas för varje medborgare samt med bättre välbe­fin­nandet. I partiets ideologi betonas frihet, ansvar och demokrati, möjlig­he­ternas jämställdhet, bildning, uppmuntran, tolerans och omsorg.
 
Dessa värden har fört oss fram: vi har lyckats i kommunal-, riksdags- och europa­par­la­ments­valen. Efter flera årtionden har republikens president blivit en samlings­partist. Stödet som vi fått från finländare är stark.
 
Alltid har vi i Samlings­partiet kunnat hitta tidens trovärdiga väg för Finlands fördel i den globala utvecklingen. Vi fokuserar inte bara på att klara oss, utan ser modigt fram emot förändring och möjlig­heter. Det för oss framåt.
 
För att kunna förändra och förnya sig, är det viktigt att komma ihåg sina rötter. Man kan inte backa, utan man måste rikta sig framåt
Kom med: www.liitykokoomukseen.fi
 
- Petteri Orpo, parti­ledare

Kokoomus.fi