Kokoomus.fi
MENU
Puolue­toi­misto kesälo­malla

Puolue­toi­misto kesälo­malla

Julkaistu: 24.06.2014 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­toi­misto on suljettu kesällä 25.6.-3.8.2014.

Kokoo­muksen ei-lomai­levia työnte­ki­jöitä sekä piiri­toi­mis­tojen työnte­ki­jöitä voi tavoi­tella puhelin­vaih­teesta 0207 488 488.  Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kanslian virkai­li­joita voi tavoi­tella eduskunnan vaihteen (09) 4321 kautta.

Politiikan ajankoh­taisia asioita voi lukea loma-aikana Verkko­uu­ti­sista.

Jos lähetät Kokoo­mukseen sähkö­postia, on hyvä huomioida, että viestin vastaa­nottava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla ja vastauksen saaminen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­makkeen kautta ja info(at)kokoomus.fi -osoit­teeseen tuleviin viesteihin vastataan kesäaikana viiveellä.

Puolue­toi­misto palaa normaaliin työrytmiin 4.8.2014.


Kokoomus.fi