Puolue­ko­kous­aloitteet ja aloite­vas­taukset on julkaistu – kokoomus.fi
MENU
Puolue­ko­kous­aloitteet ja aloite­vas­taukset on julkaistu

Puolue­ko­kous­aloitteet ja aloite­vas­taukset on julkaistu

Julkaistu: 23.05.2018 Uncategorized

Kokoo­muksen jäsenyh­dis­tykset ovat tehneet kesäkuun puolue­ko­kouk­sessa käsitel­tä­viksi yhteensä 219 aloitetta. Puolue­hal­litus on antanut kaikkiin aloit­teisiin vastauk­sensa. Viimei­sistä aloite­vas­tauk­sista puolue­hal­litus päätti 22.5.

Aloite­vastaus on puolue­hal­li­tuksen kanta aloit­teeseen. Lopul­liset päätökset aloit­teista tekee puolue­kokous.

Kaikki aloitteet ja puolue­hal­li­tuksen vastaukset niihin on julkaistu verkossa.

Lue aloitteet tästä

Lisätiedot:

Ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesala, antti.vesala@kokoomus.fi


Kokoomus.fi