• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Press Room

  Press Room

  Koko­simme kaiken tarvit­tava vies­tin­tään helposti ja vapaa­seen käyt­töön

  Toivot­ta­vasti löydät täältä kaiken etsi­mäsi, mutta mikäli sinulla jää jotain kysyt­tä­vää, ole meihin yhtey­dessä!

  Ylei­set kysy­myk­set:

  Eten­kin medi­aan liit­ty­viin kysy­myk­siin parhai­ten osaa vastata vies­tin­tä­pääl­lik­kömme Kirsi: kirsi.holtta@kokoomus.fi tai +358 50 314 2555.

  Visu­aa­li­suus ja some:

  Grafii­kasta ja visu­aa­li­suu­desta tietää AD Kris­tian: kristian.tervo@kokoomus.fi tai +358 45 112 8490. Somet­ta­mi­sen ekspertti on some­stra­tegi Lauri: lauri.skon@kokoomus.fi tai +358 41 502 2546‬.

  Logot

  Ehdo­kas-kuvat (eu-vaalit)

  Brän­di­kirja

  Ohjel­mat ja kannat

  Yhteys­tie­dot

  Kuvat
  (puolue­johto)

  Kuvat (kansan-edus­ta­jat)

  Kuvat (MEP:it)

  Puheet

  Tiedot­teet

  Puolue-kokous

  Rekry-
  uuti­set