Kokoomus.fi / Press Room

Press Room

 

Allt du behö­ver för kommu­ni­ka­tion – lätt och för fri använd­ning

Hoppas att du hittar allt du söker här men om du har något att fråga är du välkom­men att kontakta oss!

Allmänna frågor:

Vår kommu­ni­ka­tions­chef Kirsi kan bäst svara på frågor som gäller medi­erna: kirsi.holtta@kokoomus.fi eller +358 50 314 2555.

Grafik och visu­a­li­tet:

AD Kristian vet bäst om grafik och visu­a­li­tet: kristian.tervo@kokoomus.fi eller +358 45 112 8490

Soci­ala medier:

Vår expert på soci­ala medier är Lauri: lauri.skon@kokoomus.fi eller +358 41 502 2546‬

Logo­typ

Brand book

Ohjel­mat ja kannat

Bilder
(parti-ledning)

Bilder (riks­dags-leda­mö­ter)

Bilder (MEP)

Tal

Tiedot­teet

Puolue-kokous

Rekry-
uuti­set


Skip to content