Jäsenliitot

Kokoomuksella on kolme valtakunnallista jäsenliittoa:

Kokoomuksen vajaasta tuhannesta paikallisyhdistyksestä noin 150 on lisäksi jäsenenä Kokoomuksen Naisten Liitossa, noin 100 Kokoomuksen Nuorten Liitossa sekä noin 30 Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa.

Nämä yhdistykset ovat muiden kokoomusyhdistysten kanssa tasavertaisia Kokoomuksen paikallisyhdistyksiä. Liittojen jäsenet saavat Kokoomuksen jäseninä oman liittonsa tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi kaikki samat edut ja vaikutusmahdollisuudet kuin muutkin puolueen jäsenet.