Tule sellaisena kuin olet

Kokoomuksen rikkaus on sen moninaisuus. Olemme erilaisten ihmisten yhteisö, jossa yksilöä kunnioitetaan ja kannustetaan.

Joukostamme on muodostunut läheisjärjestöjä, jotka keskittyvät tietyn aihepiirin toimintaan omalla värikkäällä tavallaan. Tutustu niiden toimintaan ja tule mukaan juuri sellaisena kuin olet! Läheisjärjestöjen jäsenyys ei edellytä Kokoomuksen jäsenyyttä.

Kansalliset Maahanmuuttajat KAMUT ry

Kamujen toiminnan lähtökohtina ovat kansainvälisyys, moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus: haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa meille tärkeissä asioissa, ottaa kantaa ja keskustella.

Kansallisetmaahanmuuttajat.fi

Kansallinen Sateenkaariryhmä Kasary

Kasary on Kokoomuksen yhteydessä toimiva HLBTI-verkosto. Se toimii asiantuntijaverkostona puolueen sisällä sekä edistää ja ylläpitää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kokoomuslaisessa päätöksenteossa. Kasary on Setan jäsenjärjestö.

Kasary.fi

Nasy – Naiset Yhdessä ry

Nasy tekee vapaaehtoistyötä erityisesti naisten ja perheiden hyväksi. Nasy järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja lomia, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja virkistäytymiseen. Lomat toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Nasylomat.fi

Borgerlig samling i Finland

Borgerlig samling i Finland BiF är en svenskspråkig förening som står Samlingspartiet nära. Medlemskapet i BiF är öppet för alla borgerligt sinnade.

Borgerligsamling.fi

Kansallinen Kulttuuriliitto

Kansallisen kulttuuriliiton tavoitteena on turvata kulttuurin saavutettavuus kaikille kiinnostuneille myös taloudellisesti haasteellisina aikoina. Haluamme olla mahdollistamassa kulttuuritoiminnan parempaa näkyvyyttä ja osallisuutta ihmisten arkipäivässä.  Haluamme innostaa ja luoda edellytyksiä uusille kulttuuritoimijoille ja -kuluttajille.

Kulttuuriliitto.net

Lastenliitto

Vuonna 1972 perustettu lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö Kansallinen Lastenliitto haluaa vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Toimimme perheitä yhdistävänä järjestönä auttamalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Pyrimme edistämään lasten ja nuorten osallisuutta ja haluamme saada heidän äänensä kuuluville.

Lastenliitto.fi

Senioriliitto

Kansallinen senioriliitto ry on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ikääntyvien sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia eläkeläisten edunvalvojana.

Seniorit kokoontuvat, harrastavat ja tapaavat toisiaan eri puolilla Suomea toimivien senioriyhdistysten jäsentilaisuuksissa, kerhoissa, matkoilla ja retkillä.

Senioriliitto.fi

MC Kokoomus

MC Kokoomus kokoaa yhteen motoristit ja moottoripyöräilystä kiinnostuneet ihmiset.

Mckokoomus.net