Toiminta

PASIN DUUBIO: MITEN TÄMÄN SIVUN SISÄLTÖ EROAA ”OSALLISTU”-PÄÄSIVUSTA? Pystyykö sivun sisältö puolustamaan omaa olemassaoloaan?

Kokoomus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen sen kaikilla tasoilla. Kokoomustoiminnan perusta on paikallisyhdistyksissä ja niiden toiminnassa. Sieltä juontavat juurensa myös Kokoomuksen poliittiset tavoitteet. Ne määritellään puoluekokouksessa joka toinen vuosi. Puoluekokous koostuu paikallisyhdistysten edustajista, ja se on puolueen ylin päättävä elin.

Kokoomustoiminta on paljon muutakin kuin pelkkää yhdistystoimintaa, kokoustamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Se on koulutuksia, yhteisiä harrastuksia ja virkistystoimintaa. Niitä järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminnassa voi kehittää itseään, lähiympäristöään ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Jokainen kokoomuslainen voi varauksetta kertoa, kuinka hienoa on käydä syvällistä poliittista arvokeskustelua! Voipa kokoomustoiminnasta muodostua jopa ura kansainvälisessä politiikassa, jos asiasta oikein innostuu.

Tervetuloa mukaan kokoomuslaisten tekijänaisten ja -miesten joukkoon!