Puoluekokous antoi suunnan kokoomuksen ulko- ja turvallisuus-, sivistys- sekä kunta- ja kaupunkipolitiikalle

Lappeenrannan puoluekokouksessa hyväksyttiin kolme poliittista asiakirjaa, jotka määrittävät tulevien vuosien kokoomuspolitiikalle suunnan.

Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla -ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kannanotossa asetetaan kokoomuksen tavoitteeksi turvallinen, vauras ja kansainvälistyvä Suomi sekä vakaa Itämeren alue, vahva EU ja hyvänä säilyvä keskusteluyhteys Venäjään. Myös arktinen alue halutaan nostaa ulkopolitiikan painopisteeksi. Kannanotossa kokoomus vahvisti myönteistä Nato-linjaansa toteamalla, että puolustusliiton jäsenyyttä on haettava lähivuosina.

Tulevaisuus on uteliaiden, maailma muutosmyönteisten määrittää kokoomuslaisen sivistyspolitiikan arvot ja periaatteet. Mahdollisuuksien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutosmyönteisyys, uteliaisuus ja tahto oppia jatkuvasti uutta, avoimen ja suvaitsevaisen Suomen puolustaminen sekä suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen identiteetti muodostavat perustan, jonka pohjalta kokoomuslaista sivistyspolitiikkaa tehdään kaikilla päätöksenteon tasoilla. 

Tulevaisuuden kunta on avoin, osallistava, vastuullinen ja elinvoimainen, linjataan kunta- ja kaupunkipoliittisessa kannanotossa. Kaupunkiseudut ja maakuntakeskukset määrittelevät Suomen menestymisen ja suomalaisten tulevaisuuden, eikä kaupunkeja ja maaseutua ei tule asettaa keinotekoisesti vastakkain. 

Kaikki kannanotot valmisteltiin osallistavasti kokoomusväen voimin kevään 2016 aikana. Jäsenistöllä oli mahdollisuus käydä keskustelua muun muassa Tulevaisuusklubi-tilaisuuksissa ja eri verkkoalustoilla.

Lisätiedot: Ohjelmapäällikkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi