Ossin verkostoviesti: puheenjohtaja Timo Heinosen terveiset

Hyvät verkoston jäsenet,

Kokoomuslainen tapa hoitaa yhteisiä asioita nojaa kahteen tärkeään seikkaan: tosiasioiden tunnistamiseen ja arvoihin. Kokoomuslaiset arvot ? sivistys, suvaitsevaisuus, kannustavuus ja välittäminen ? ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Suomi ikääntyy, velkaantuu ja työikäisten määrä pienenee. Suomi on suurien haasteiden edessä, ja päättäjien pitäisi nyt osata katsoa pitemmälle tulevaisuuteen.

Ikääntymisestä aiheutuva taloudellinen paine yhteiskunnallemme on arvioitu olevan noin kymmenen miljardia euroa, josta puolet ohjautuu kuntasektorin kannettavaksi ja puolet eläkejärjestelmään. Koska haluamme turvata hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa, pitää rakenteita osata muuttaa niin, että myös tulevaisuudessa varhaiskasvatus ja päivähoito löytyvät läheltä, perusopetus on laadukasta, terveyskeskuksesta löytyy lääkäri ja vanhus voi ikääntyä rauhassa tietäen, että hänestä pidetään tilanteesta riippumatta hyvää huolta.

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen on meidän käsissämme. Tehdään me suomalaiset sellainen kuntauudistus, joka on paras mahdollinen – ja tehdään se yhdessä. Tee päivän hyvä työ ja jätä kokoomuslainen näkemyksesi kuntauudistuksesta joko omalla nimellä keskustelufoorumissa www.owela.fi/kuntauudistus tai mahdollisesti myös nimimerkin kautta www.otakantaa.fi. Keskusteluista tehdään kooste kuntauudistuksen päätöksenteon tueksi!

Kuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista puhutaan myös 10.5. Säätytalolla, kun Ossi järjestää seminaarin kuntauudistuksen vaikutuksista kuntien opetus- ja sivistystoimeen. Seminaarissa puheenvuoron käyttävät ministeri Henna Virkkunen, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo sekä Kuntaliiton johtaja Anneli Kangasvieri. Lisätietoja seminaarista saat Robert Torvelaiselta, robert.torvelainen@eduskunta.fi. Lämpimästi tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Timo Heinonen
Verkoston puheenjohtaja
sekä sihteerit

Anniina Iskanius ja Robert Torvelainen