Kokoomus haluaa turvata maksuttoman koulutuksen opiskelijoille

Koulutusvientityöryhmän ehdotus maamme koulutusvienninstrategiaksi on herättänyt huolta opiskelijajärjestöissä puolueiden aikeista tuoda lukukausimaksut korkeakouluopiskelijoille. Pelkojen hälventämiseksi Heinonen muistuttaa, että työryhmäkään ei ole esittänyt lukukausimaksujen käyttöönottoa – ei suomalaisille eikä muillekaan opiskelijoille.

– Tavoitteenamme on turvata suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu sekä parantaa opiskelijan edellytyksiä opiskella päätoimisesti.

Tämän vuoksi toteutettiin yliopistojen pitkään toivoma yliopistolain uudistus sekä opiskelijaliikkeen aiheellinen vaatimus opiskelijoiden toimeentulon parantamisesta. Hyvät opiskelun edellytykset ja kansainvälisestikin arvostettu loppututkinto on paras tae opiskelijalle työmarkkinoille siirryttäessä, toteaa Heinonen.

Heinonen painottaa, että korkea osaaminen on Suomen kilpailuvaltti kansainvälisesti. Korkeakoulutus ei ole ilmaista, mutta se on maksutonta Suomessa, koska yhteiskunnassa on tahdottu tarjota jokaisen saataville korkeakoulutusta. Jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan rahoittaa ja pelastaa, tarvitaan työtä ja työlle tekijänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoimiseen opiskeluun on edellytykset ja että korkeakoulutukseen hakeudutaan taipumusten ja lahjakkuuden perusteella, eikä perheen varallisuuteen tai koulutustaustan ohjaamana.

Lisätietoja:

kansanedustaja Timo Heinonen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkoston sihteeri Elina Laavi, 040-7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Tiedostot