Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Ympäristö­palkinto joka kuntaan

Monissa kunnissa on viime vuosikymmeninä tehty ympäristöasioissa merkittäviä investointeja. Lisäksi kuntalaisten kasvava kiinnostus on näkynyt moninaisina pienempinä tekoina. Perinteisten kulttuuri-, urheilija- ja yrittäjäpalkintojen sekä arvonimihuomionosoitusten rinnalle tulisi saada kunnallinen ympäristöpalkinto joka kuntaan, kirjoittaa kansanedustaja Pauli Kiuru.

Ympäristöasioihin kiinnitetään kasvavaa huomiota niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä erilaiset ympäristöuhat edellyttävät ympäristökysymysten entistä tarkempaa käsittelyä myös kunnissa.

Monissa kunnissa on viime vuosikymmeninä tehty ympäristöasioissa merkittäviä investointeja. Lisäksi kuntalaisten kasvava kiinnostus on näkynyt moninaisina pienempinä tekoina. Kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään kestävää kehitystä alueellaan. Ympäristönäkökulma on yksi ulottuvuus kestävästä kehityksestä. Laki on kirjoitettu tavoitenormiksi, ja tehtävää ja tavoiteltavaa riittää myös tulevaisuudessa.

Kuntien palkitsemiskäytännöt eivät vielä huomioi riittävästi ympäristönäkökulmaa. Perinteisten kulttuuri-, urheilija- ja yrittäjäpalkintojen sekä arvonimihuomionosoitusten rinnalle tulisi saada kunnallinen ympäristöpalkinto joka kuntaan. Edelläkävijöitä on tässäkin asiassa, mutta ympäristöasiat ansaitsevat huomiota laajemminkin.

Julkisyhteisön myöntämä tunnustus koetaan arvokkaana symbolisena eleenä. Palkinnon rahallisen arvon ei tarvitse olla merkittävä. Kukkakimppu, julkinen kiitos ja kannustava puhe kantavat jo pitkälle. Ne kertovat, että työtä ympäristön hyväksi arvostetaan.

Palkinnonsaaja voisi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, säätiö, osuuskunta, yritys, maatilayritys, päiväkoti, koulu, media tai mikä muu tahansa vastaava toimija, joka on edistänyt ympäristönsuojelua.

Huomioitavia tekoja ei ole syytä rajata liian tiukasti. Ne voivat olla esimerkiksi energiansäästöä, vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja, pienentyneitä päästöjä, kierrätystä, parantunutta resurssitehokkuutta, vähentyneitä liikennemääriä, kasvatusta, koulutusta, tiedotusta, meluntorjuntaa, tehokkaampaa maankäyttöä tai rakentamisista.

Asiaa voi viedä eteenpäin kuntalais- tai valtuustoaloitteella. Omaan aloitteeseeni kertyi hetkessä 34 nimeä, mikä on loistava suoritus Valkeakosken 43 hengen valtuustossa.

Tekemääni valtuustoaloitetta saa kierrättää ja muokata vapaasti omaan kuntaan sopivaksi. Menestystä!

Aloite löytyy täältä:
http://www.paulikiuru.fi/?x103997=520418

Pauli Kiuru
Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen