Kokoomuksen ympäristöverkoston kolumni: Elämme loppuvuoden velaksi luonnonvarojen osalta

Maapallon kestokyky on vuosittain yhä aikaisemmin käytetty loppuun. Luonnonvarojen kunnioittavampi hyödyntäminen ja materiaalien tehokkaampi käyttö ovat välttämättömiä, jotta voimme jättää jälkeemme sellaisen maapallon, jonka ekosysteemissä ihmiselläkin on mahdollisuus hyvään elämään, kirjoittaa Johanna Krabbe Kokoomuksen ympäristöverkoston kolumnissa.

Syksyisin maapallon kestokyky on vuosittain yhä aikaisemmin käytetty loppuun. Luonnonvarojen kulutus ylitti tänä vuonna tuotannon 22.8. ja elämme loppuvuoden yli luonnonvarojemme eli velaksi. Maailman ylikulutuspäivä on vuosittain aikaistunut päivä, jolloin ihmiskunnan tarpeet ylittävät sen vuoden ekosysteemien kyvyn tuottaa luonnonvaroja, käsitellä jätteitä ja päästöjä.

Luonnonvarojen kunnioittavampi hyödyntäminen ja materiaalien tehokkaampi käyttö ovat välttämättömiä, jotta voimme jättää jälkeemme sellaisen maapallon, jonka ekosysteemissä ihmiselläkin on mahdollisuus hyvään elämään. Kertakäyttökulttuuri, kaatopaikkojen täyttäminen hyötyjätteellä, päästöt ja resurssien tuhlaus eivät saa olla hiljaa hyväksyttyjä käytäntöjä.

?Tehdään niin kuin aina ennenkin? ei enää riitä. Hukumme tavaraan, mutta se ei näytä tuovan onnea. Rajat pitää asettaa luonnonvarojen liikakäytölle ja velkataakalle. Pitää oppia pois monista asioista, joita nyt pidämme itsestään selvinä. Tilalle on omaksuttava uusia tapoja toimia niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.

Reilu sata vuotta sitten työpanos oli halpa ja raaka-aineet niin kalliita, että rikkoontuneet tavarat korjattiin. Tällä hetkellä vielä raaka-aineet ovat halpoja ja työ kallista, jolloin korjaustyöstä on tullut taloudellisesti kannattamatonta. Velkataakkamme kasvaa. Tuottavuuden ja resurssitehokkuuden tulee kasvaa teknologian ja osaamisen kehittymisen ja organisaatioiden innovaatioiden kautta.

Edessä on ennennäkemätön talouden toimintalogiikan muutos, kun samoista raaka-ainemääristä täytyy saada paljon enemmän käyttöhyötyä luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta, olemattomilla päästöillä ja uusiutuvalla energialla tehokkaasti tuotettuna.

Kvartaalista on katsottava pidempiaikaiseen tuottavuuteen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Se edellyttää myös monia muutoksia yritysten toimintatapoihin, esim. tavaraliikenteeseen ja pohjimmiltaan koko elämäntapaamme. Talouskaan ei voi kehittyä ilman luonnonvaroja, joten kestävä talous tarvitsee luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Johanna Krabbe
Ympäristöjohtamisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja