Kokoomuksen ympäristöpoliittinen ohjelma: Ei luonnon kannalta arvokkaita soita turvetuotantoon

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen painottaa, että Kokoomus haluaa jatkaa vihreää, työllistävää verouudistusta, joka kannustaa ihmisiä ympäristön kannalta järkevään toimintaan.

– Suurin voimavara ympäristönsuojelussa on vastuunsa tunteva yksilö, sillä ihmiset haluavat toimia luontoa ja ympäristöä vaalien. Ihmisille täytyy antaa mahdollisuus ympäristöfiksuihin valintoihin ja kannustaa heitä. Toisaalta ympäristöpettämisestä tulee päästä eroon, sillä väärä tieto ja harhaanjohtaminen ovat suurin este ympäristöfiksuudelle, Katainen toteaa.

Ympäristöpoliittisen ohjelman valmistelua johtanut asuntoministeri Jan Vapaavuori kiinnittää huomiota vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön ja suoluonnon suojeluun.

– Luontoarvoiltaan arvokkaat suot tulee jättää turvetuotannon ulkopuolelle. Turpeen verotusta on syytä kehittää vastamaan yhä selvemmin sen todellisia ilmastopäästöjä, samalla tavoin kuin muidenkin polttoaineiden kohdalla tehdään. Tässä tulee toki edetä harkitusti ja suunnitelmallisesti, jotta voidaan välttää esimerkiksi turpeen korvautuminen kivihiilellä, Vapaavuori sanoo.

Asuntoministeri Vapaavuori muistuttaa myös rakennetun ympäristön merkityksestä ympäristönsuojelussa.

– Rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa nyt tehtävät valinnat vaikuttavat ihmisten elämään sekä materiaali- ja energiatehokkuuteemme kauas tulevaisuuteen. Eheä ja ympäristön huomioiva yhdyskuntarakenne turvaa järkevän kehityksen niin ihmisten elämän kuin taloudenkin näkökulmasta, oli sitten kyse yksittäisen perheen energialaskusta tai vaikkapa lähipalveluiden järjestämisestä.


Tiedostot