Julkisen liikenteen vapauttaminen ja 247 muuta puoluekokousaloitetta vastauksineen

Kokoomusyhdistykset toimittivat Lappeenrannan puoluekokoukselle kaikkiaan 248 aloitetta, mikä on 2000-luvulla ennätysmäärä.

Puoluehallitus on laatinut aloitteisiin vastauksensa, joissa esitetään joko aloitteen hyväksymistä, hylkäämistä tai vastauksen katsomista riittäväksi selvitykseksi. Lopullisen vastauksen päättää puoluekokous.

Aloitteissa esitetään muun muassa julkisen liikenteen vapauttamista kilpailulle, ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä luopumista, lautamiesjärjestelmän säilyttämistä, äitiyslain hyväksymistä ja Finlandia-hymnin ottamista Suomen kansallislauluksi. Suurin osa aloitteista koskee koulutuspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa tai työ- ja elinkeinopolitiikkaa.

Aloitteet ovat olleet jäsensivuilla kokoomuslaisten kommentoitavissa huhtikuun puolivälistä. Kommentteja on hyödynnetty vastauksia laadittaessa.

Kaikki kokoomuksen puoluekokousaloitteet ja vastaukset 2016 pdf-muodossa