Borgerlig samling i Finland (BiF). Ny förening!

Stiftarna av Borgerlig samling konstaterar att Samlingspartiet har ett stort ansvar för Finlands framtida utveckling. Till de värdefullaste tillgångarna i vårt land hör våra två nationalspråk finska och svenska samt vår förankring i Norden.

Bif anser att Samlingspartiet bör förstärka sin svenska verksamhet och sitt engagemang för landets tvåspråkighet. Vidare uppmuntrar föreningen de svenskspråkiga borgerliga att komma med i BiF. Medlemskapet är öppet också för andra än enbart Samlingspartiets medlemmar.

Borgerlig samlings syfte är att:

  • utveckla ett samhälle vars grundval är respekten för de mänskliga rättigheterna, individens frihet, pluralism, demokrati, marknadsekonomi, deltagande i internationellt samarbete, Finlands självständighet och tillgivenhet till fosterlandet,
  • förstärka Finlands tvåspråkighet och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståelsen mellan språkgrupperna,
  • verka som ett politiskt debattforum och aktör på svenska inom Samlingspartiet.

Enligt verksamhetsplanen är BiF:s viktigaste målsättningar att föra vidare det arbete som Samlingspartiets svenska delegation Svedel har utfört, att värva av medlemmar, inleda den regionala verksamheten samt profilera sig inför riksdagsvalet i april. Ett viktigt element är också att etablera Svenska Dagen på Finska Klubben som tradition.

Till BiF:s första ordförande valdes riksdagsledamot Kimmo Sasi och vice ordförande Michael Berner. Övriga styrelsemedlemmar är Kristina Falkenstedt (Sjundeå), Sven Forsell (Lundo), Kari Hagfors (Lovisa). Anssi Holmström (Åbo), Henrik Lundsten (Helsingfors), Annukka Mickelsson (Helsingfors), Mikael Perjus (Kristinestad), Fred Sahala (Jakobstad), Eva-Johanna Slotte (Karleby) och Roger Weintraub (Lojo).

 

Ytterligare uppgifter:

BiF ordförande Kimmo Sasi, tfn: (09) 4321, kimmo.sasi@riksdagen.fi

BiF vice ordförande Michael Berner, tfn: 050-66761, michael.berner@berner.fi

Svedels sekreterare Heikki Pakarinen, tfn: 050-302 7950, heikki.pakarinen@dnainternet.net