Arto Satonen: Maa- ja metsätalouden kannattavuus takaa kotimaisen elintarviketuotannon ja mahdollistaa metsien käytön lisääntymisen

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa Kokoomus haluaa yksinkertaistaa maatalouspolitiikkaa ja vähentää byrokratiaa sekä päästä eroon väliaikaisratkaisuista. Maatilojen menestysedellytyksiä parannetaan panostamalla viljelijöiden yrittäjäosaamiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen.

? Vain kannattava maatalous takaa kotimaisen elintarviketuotannon. Tehokkaalla edunvalvonnalla on varmistettava suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa. Tarvitsemme myös investointeja elintarviketalouden tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin. Maatalousyrittäjien menestys on meidän kaikkien etu. Näin turvaamme huoltovarmuutemme ja kotimaisten elintarvikkeiden saatavuuden kaikissa olosuhteissa, Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen sanoo.

Kokoomus haluaa turvata asumisen ja yrittämisen edellytykset maaseudulla. Maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten kehittäminen on tärkeää koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

? Aktiivisella ja maaseutuelinkeinoja tukevalla kaavoituksella voidaan lisätä maaseudun houkuttelevuutta ja siten turvata peruspalvelut järkevällä tavalla ydinmaaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Elävä ja toimiva maaseutu tarvitsee myös hyvät tie- ja tietoliikenneyhteydet.

Kokoomus haluaa metsävarojen aktiivisella käytöllä rakentaa Suomesta ilmastoystävällisen yhteiskunnan. Etenkin puurakentaminen ja uusiutuvan energian käyttö tarjoavat suuria mahdollisuuksia koko Suomelle. Tavoitteiden saavuttamiseksi Kokoomus haluaa metsäpolitiikan olevan kannustavaa ja metsätalouden kannattavaa. Oleellista on metsätalouden mieltäminen elinkeinoksi.

? Metsäsektorin ja puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi olisi paljon tehtävissä. Metsätalouden sukupolvenvaihdoksia tulee vauhdittaa. Lisäksi metsätilojen rakennetta voidaan kehittää monilla kannustimilla. Hyvin hoidetut metsät mahdollistavat tulevaisuuden tavoitteiden toteutumisen.  Kokoomus ei kannata maa- ja metsätalousmaan kiinteistöveroa, Satonen linjaa.

Kokoomuksen maaseutuohjelma on luettavissa osoitteessa: https://www.kokoomus.fi/maaseutuohjelma