Anne-Mari Virolainen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muuttamiseen

Joskus ikävästä voi seurata hyvääkin. Uskonkin, että myös mediassa lähiaikoina nähty hevosenlihakohu voi kääntyä yhteiseksi voitoksemme. Skandaalista on ollut ainakin yksi myönteinen seuraus. Kuluttajat ja poliitikot ympäri Eurooppaa ovat nimittäin heränneet vaatimaan elintarvikkeisiin yhä parempia alkuperämerkintöjä. Maanantaina Brysselissä tavanneet EU:n maatalousministerit hoputtivat jo valmisteilla olevia esityksiä pakkausmerkintöjen tiukentamisesta.

On toivottavaa, ettei kiinnostus ruokaa kohtaan ole vain ohimenevä ilmiö, vaan että kuluttajat valpastuvat pysyvästi. Elintarvikemarkkinoilla merkityksellistä on paitsi massojen käyttäytyminen, niin aivan yksittäistenkin ihmisten aloitteellisuus. Omassa lähipiirissänikin on ihmisiä, jotka ovat omalla ruokapiiri-innostuksellaan onnistuneet houkuttelemaan lukuisia tuttaviaan tekemään maatiloilta yhteisiä suoratilauksia.

Maa- ja metsätalousministerimme Jari Koskinen on nostanut esiin eineksiin liittyvät erityishaasteet. Ruokansa itse valmistava on paremmin perillä siitä, mitä suuhunsa laittaa kuin einesten varassa elävä. Pitkälle jalostetuissa tuotteissa alkuperäiset raaka-aineet on usein käsitelty niin perusteellisesti, ettei niitä pysty enää maustamisen jälkeen tunnistamaan juuri kukaan muu kuin asiantunteva kemisti. Jokaisen on itse päätettävä, panostaako kotikokkailuun, mutta tarvittaessa kuluttajien on voitava luottaa myös jalosteisiin.

Paikallisten ruokaketjujen kehittäminen on eräs keino kohentaa raaka-aineiden tuntemusta ja raaka-aineita kohtaan tunnettua luottamusta. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on perustettu tätä tarkoitusta varten oma kehittämishankkeensa VARRU (varru.fi). Paikallisia tuottajia on saatettu sen avulla yhä tiiviimpään yhteistyöhön keskenään. Lisäksi hankkeessa on selvitetty niitä esteitä, joita paikallisten tuotteiden markkinoillepääsyyn liittyy.

Lisäämällä kuluttajien tiedonsaantia sekä edistämällä laadukkaiden ja tuoreiden lähituotteiden käyttöä myös laitoskeittiöissä voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi. Hyvästä kotimaisesta ruuasta on iloa sekä aluetaloudellisesti että ravitsemuksellisesti. Maksamalla terveellisestä ruuasta voimme myös myöhemmin välttyä maksamasta heikosta ravinnosta johtuvista sairauksista.

Anne-Mari Virolainen
Ympäristöverkoston puheenjohtaja