Anne-Mari Virolainen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on luotava ratkaisuja, joissa yhteinen hyvä saadaan mahtumaan samaan pakettiin yksityisten intressiemme kanssa. Sitten on vakuutettava ihmiset siitä, että he haluavat kokea yhdistelmän edut omassa arjessaan.

Hyvät mainokset kertovat paljon siitä, mikä vetoaa ihmisiin. Ihmisille on mieluisaa paitsi säästää, niin myös edistää useita eri tavoitteita samaan aikaan. Niin vaikeaa kuin se joskus onkin, ihmisten arki on lukuisten eri tavoitteiden eteen toimimista, yhtäaikaisesti. Välillä se onnistuu paremmin, välillä huonommin.

Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti isona mutta etäisenä asiana. Arjen optimoijien huomio kiinnittynee usein aikaan ja rahaan. Ne koetaan resursseista niukimmiksi ja läheisesti omaan elämänpiiriimme kuuluviksi. Siksi niiden käyttöä myös pohditaan eniten.

Jonkin yksittäisen tutkijan kritiikki tai vastoinkäymiset kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa saavat jo jotkut kiistämään oman ympäristöaktiivisuutensa järkevyyden. Toisaalta kiihkeinkin luonnonsuojelija saattaa joskus kyseenalaistaa omien valintojensa merkityksen. Ilmaston kaltaiset isot ilmiöt joka tapauksessa muuttuvat tai ovat muuttumatta hänen yksityisistä ratkaisuistaan riippumatta? Oman elinaikansa ja budjettinsa rajallisuudesta useimmat lienevät kuitenkin kiusallisenkin tietoisia.

Isojen haasteiden edessä on luonnollista kokea pienuutta. Monet kai jakavatkin sisimmässään kokemuksen siitä, ettei minun valinnoillani ole suurta väliä, ettei minulla ole varaa tai ettei minun ole fiksua yrittää yksin pelastaa maailmaa. Ovatko ihmiset siis menettämässä yhteisiä, meille jokaiselle välttämättömiä luonnon palveluita siksi, ettei niiden vaaliminen tunnu meistä yksityishenkilöinä kannattavalta? Onko viime kädessä ajateltavissa sellaista länsimaista elämäntyyliä, joka olisi myös ympäristöystävällinen.

Kehitystä ei aina saada aikaiseksi suurin harppauksin, mutta jokainen voi ottaa pieniä askelia. Ensiaskeleeksi käy vaikkapa oman hiilijalanjäljen pienentäminen. SYKE:n ilmastotohtorien ideoima ilmastodieetti sopii hyvin alkuvuoden kuntokampanjan osaksi. Siihen tarjoillaan vinkkejä mm. osoitteessa http://www.ilmastodieetti.fi.

Sinivihreä säästäväisyys on lopulta arjen valintoja, jotka ovat siedettäviä paitsi kukkarollemme ja kalenterillemme, niin myös ympäristölle ja terveydellemme.

Anne-Mari Virolainen
Kansanedustaja
Ympäristöverkoston puheenjohtaja

Tutustu Kokoomuksen ympäristöverkostoon