Vantaa

Lisätään palvelujen järjestämisen läpinäkyvyyttä

Vantaa siirsi ateria-, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut kaupungin omistamaan yritykseen. Tukipalvelujen siirtäminen pois kankeasta virkaorganisaatiosta lisää tehokkuutta ja kustannusten läpinäkyvyyttä. Tämä näkyy kustannussäästöinä.