Uutta luova Suomi: Kokoomuksen visio taiteen ja kulttuurin tulevaisuudesta – kokoomus.fi

Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

Hyväk­sytty puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 20.3.2019 Uutta luova Suomi Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta Taiteella ja kult­tuu­rilla on sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa itsei­sarvo. … Jatka artik­ke­lin Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta luke­mista