Ajoissa hoitoon, kerralla terveeksi

Vård i tid, frisk efter ett besök

Genom tidigt ingripande kan man undvika många besvär och problem. Reformer behövs för att kombinationen av hälsocentralsverksamhet, skolhälsovård och rådgivning bättre ska kunna se till vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi behöver en foglös vårdkedja. Att bli skickad från en lucka till en annan gör ingen frisk. Det här är det fråga om i reformen av social- och hälsovårdstjänsterna.