Turvallinen vanhuus

Trygg ålderdom

Den äldre befolkningen är nuförtiden friskare och mår bättre, och utgör en betydande resurs för samhället. Men när krafterna börjar tyna behöver många regelbunden hemtjänst, hemsjukvård, stöd av närståendevårdare eller vård dygnet runt. Varje finländare ska kunna lita på att det finns trygga tjänster att få och att ingen blir utan vård som gammal.