Oikeus lapsuuteen, oikeus vanhemmuuteen

Rätt till en barndom, rätt till föräldraskap

Barn har rätt till föräldrarnas tid och båda föräldrarna har rätt till tid med familjen. Flexibla arbetstider, ett fungerande dagvårdssystem och möjligheter till distansarbete underlättar vardagen i många finländska familjer. Förbättrade hemtjänster för barnfamiljer underlättar deras vardag.