Uutta yrittäjyyttä, lisää työpaikkoja

Nytt entreprenörskap, nya arbetstillfällen

Arbetstillfällen uppkommer i företag. Arbetstillfällen uppkommer förutsatt att det är lönsamt att driva företagsverksamhet i Finland, investeringar görs i Finland och företagarna har råd att anställa folk. Den finländska konkurrenskraften växer fram ur en stabil verksamhetsmiljö, en stark infrastruktur, kunnig arbetskraft, en konkurrenskraftig beskattning liksom en kultur som uppmuntrar till framgång.