Elinvoimaiset kunnat

Livskraftiga kommuner

Kommunerna ansvarar för anordnandet av den för oss alla så viktiga basservicen. Det handlar varken om kommungränser eller var kommungården är belägen. Det handlar om servicen till kommuninvånarna. Finland behöver en kommunreform där man bildar självständiga och starka baskommuner. Samlingspartiet vill ha kommuner som kan bära ansvaret för anordnandet av servicen till kommuninvånarna. Om alternativen är en självständig, stark och demokratisk baskommun eller en av byråkrater förvaltad mångfunktionell samkommun väljer vi alltid baskommunen.