Innovatiiviset yliopistot

Innovativa universitet

Universitetens självständighet har stärkts och finansieringen till dem har ökats. Till följd av universitetsreformen har högskolorna kunnat fokusera mer på sina egna styrkor. Växelverkan mellan högskolorna och samhället har förbättrats. Grundandet av Aalto-universitetet skapade ett aldrig skådat ekosystem som uppmuntrar till tillväxtföretagande.