Vihreä verotus

Grön beskattning

Tyngdpunkten i beskattningen har förskjutits från beskattning av att utföra och låta utföra arbete mot beskattning av konsumtion och belastning av miljön. Den lindrade beskattningen av arbete har skapat nya arbetstillfällen och förbättrat sysselsättningen. Vi har skapat incitament för miljömässigt hållbar företagsverksamhet. Därmed har arbetstillfällen uppkommit i cleantech-branschen.